Egy barátság újrateremtése; Egy fiktív látogatás emléke

Egy barátság újrateremtése

 

tizenhárom fűből készül a főzet
legyen elég ennyi, elhagyatott
erdei lak az én otthonom, kertjéből
szedem hajnalhasadáskor,
idd csak meg, én addig elmesélem,
hogyan eshet meg ilyesmi:

a hernádmenti Kakon kétszáz évente
újjáélednek a holt költők, vidám pávák
és gólyamadarak hátán röpülnek, ereikben
a vér szabadversként áramlik, s ha testük
szertefoszlik is, miképp legelésző bárány
az égen, hangjuk örök és tiszta marad,

hintón, lóháton, bogárhátú szekéren,
csak menekülni Pestről, a Harangod
hullámvetései közé, így mondta Petőfi,
hát nem emlékszel, milyen ciklust formáltatok
az erdő csendjéből, itt, ahol hegyekbe olvad
az Alföld, a költők lelke szabadon bolyonghat,
árnyas puszták, sűrű nádasok felett, a magyar
szó két apostola összekapaszkodik újra, mint
két jóbarát, és nem lesz kenyértörés, nem
lesznek elégetett levelek, s Petőfi sem tagadja
meg tőled a békejobbot, e két egyívású,
sebezhető, gőgös lélek együtt andalog Eperjes,
Beje, Pest útján a létbizalom felé, mert most,
a jelen misztikus hajlékában, nem is olyan távol
Hernádkaktól, valami vörös asszony,
írástudó vagy boszorka, teafüvet forral,
és megkísérli újraírni a múltat,
újjászülni megszakadt barátságotokat,

tizenhárom fűből készül a főzet,
legyen elég ennyi, elhagyatott
erdei lak az én otthonom, kertjéből
szedem hajnalhasadáskor,
idd csak meg, én addig tovább mesélem,
hogyan eshet meg ilyesmi:

most fordulj el, ízekre kell szednem
ezernyolcszáznegyvenet, lássuk csak,
mit tartsak meg belőle: Kakon, a
lugas alatt fonják a szerelmet
a kis Fáni szép, fehér kezei, gitárt fognak és
Tompához simulnak, Árpád-korabeli igricek
sem énekelhettek volna szebben az első
szerelemről, ez szép, ezt megtartjuk,
kell ide egy vadászjelenet is, Mihály
a harangodi fennsíkon Máthé János
káplánnal fácánra vadászik, szépül az
íve a tizenkilencedik század derekának, 

és most jöjjön Petőfi, negyvennyolcat
írunk, megáll, igen, így lesz, Eperjesre
menet megáll Kakon a lánglelkű Petőfi,
mert nagy, sűrű sértettségén átszűrődik
mégis barátságotok ereje, már nem kéri,
hogy szakíts meg minden kapcsolatot
Szemerével, a te szemeddel látja azt,
amit te az övével,

békétekből áttetsző, szitakötőszárny-
metaforák születnek, békepipa füstje
olvad a felhőbe, Petőfi és Tompa már
mindörökké barátok, lelkük, mint
házi oltárt a lobogó gyertya lángja,
megvilágítja a Napot

Egy fiktív látogatás emléke

alszik még a hernádparti falu,
enyhe szellő fut át a tavaszon,
Petőfi most leszáll a szekérről,
ő mindezidáig nem járt még  itt, Kakon,

még pacsirta sem szól fönn a kék magasba,
dalával a napot nincs, aki  kicsalja,
csak egy kéksapkás pinty tipeg a tócsába,
úgy lépeget, mint egy kényeskedő lányka,

pocsolyában a pinty, hogy megmosakodott,
tanítani megy pár fiatal dalnokot,
esőhangot oktat, szép kereplő strófát,
kispintyek hallgatják prédikációját,

Petőfi szemléli a Hernád világát,
pintyet és pacsirtát, megannyi madárkát,
bizony itt a hajnalt nem kakas kiáltja,
ekképp révedezik, amint barátját meglátja,

erdő menti falu templomát pásztázza,
így bukkan fel Mihály, karján a palástja,
egyre közelebb már légies alakja,
de hová siet így, kondul Kak harangja?

két nappal előbb jött, mint ahogy megírta,
nem veheti zokon, ha Miska nem várja,
mily érintetlen itt a természet világa,
mereng Petőfi egy gólyamadárt látva,

Tompa Mihály se a szószékre igyekszik,
a kis Francziskára hinti most igéit,
szavait, imáit neki válogatja,
legkedvesebbekből gyöngykoszorút fonva,

írta levelében drága, jó barátja,
hogy megtetszett neki a birtokos lánya,
Petőfi addig is betér a kocsmába,
boldogítsa Miskát a szép Francziskája,

hosszú út pora így nem akad torkára,
jókedvében rá is kezd egy víg nótára:
tekintsen rám, kocsmárosné violám!
fölmelegszem kökényszeme sugarán,

áldott teste-lelke, hogy felmelegedett,
fejébe lejegyzett néhány sor szöveget,
oly eleven benne Hernádkak világa,
mint Tompa Mihály volt, s az ő Francziskája

(1976, Kazincbarcika) író, újságíró, esszéista. 2004 óta Miskolcon él. Önálló kötetei: Életszag — novellák (2017), Püski Kiadó, Budapest. Három buszmegállónyi boldogság — novellák (2019), Püski Kiadó, Budapest. Ásó, kapa, légypapír — novellák, szociográfiák (2021), Püski Kiadó, Budapest. azután — válogatott versek (2023), Irodalmi Jelen Kiadó, Arad. Szépirodalmi munkáit megelőzően két riportkötete – Tárgyiasult gondolatok I.-II. (B.-A.-Z Megyei Önkormányzat, 2014, 2016) –, valamint egy dokumentumkönyve – Olaszliszka, egy lincselés naplója (Kairosz, 2010) – jelent meg. Novelláit, szociográfiáit, recenzióit, verseit a Magyar Napló, az Országút, a Parnasszus, az Előretolt Helyőrség, az Irodalmi Jelen, a Partium, az Agria, a Palócföld, a felvidéki Opus és a kárpátaljai Együtt folyóirat közli.