Petőfi-Tompa-Vass-Kocsis: Hernádlak

Szalmafödelét beárnyékozza hűsen Susogó erdőség rezgő lombozatja, Min magát a vígan fütyölő rigófaj És a búsan búgó vadgalamb ringatja.  Nincsen itten rabság, nincsen itten urkény, Mely parancsolatját mennydörögve adja; Csak az égiháborúnak zeng koronként Istentiszteletre buzdító szózatja.  Közel vagyunk egy sörgyárhoz,érezem a malátaszagot,a Fontos pénzes versetelzengem egyszer Hernádkakon. A kis csermelyt rácsos ajtajánálÁt sem kell röpűlni a madárnak;Habtalan fut, szótalan fut, […]