Kerényi erénye
avagy Petőfi és Tompa Hernádkakon

meggyőződhet róla mostanság is bárki a Vilectől Kakig el se lehet látni Petőfi és Tompa odatrappolt mégis hiszen a bort ott nagy  kancsóban mérik  Kerényi – a jámbor – aggódott is értükfeljárt minden kocsmát így derült ki vétküka ceh sem volt rendezve úgy inaltak továbbegy cetlit hagytak csak a pulton az ostobák mindére ráírták a Kerényi nevéterénye hogy […]

Gyöngysem

Tompának Hernádkára, Petőfinek Hernádlakra kézbesítik ugyanazon a napon a sehívóparancsot. Az egyik legenda szerint ugyan a nap lemegy már, mire a postássenő a sehívással a Borfalóhoz odaér, viharlámpával vizsgálja Erdei lak– címeiket igazoló plasztikjait, mert úgy rémlik neki, azokra egyforma adatok vésettek. Vásottak kérdik: Nem téved? Nem. Az elírók hülyék, parancsra. Az ellírók másképpen. Akkor […]

Hernádlaki kak

                   Petőfi pompás e remetelak ahol most lakomszép kies tájra néz az ablakomén meg a szép gazdasszony kék szemébe’azt fürkészem hogy benne tűz ég-ehogy a szentem szűz még-eaztán nézem a messze kéklő hegyeketMiskám Fricivel türelemmel legyetekugyanis meghívta őt is Tibi a Vassa sors korrodáltja Kun MarcellaNagy Bibinjeszót […]

Kakban, frakkban

Hogy Kak mivégre kapta szép nevét – nem tudhatom. Mit gondolok – inkább nem mondanám ki. De úgy történt, mint egykor három nagyság, találkozánk a Hernád Kakján,s mint Petőfi Tompa’ s Kerényivel versenybe verselte a tájat,mi Kak negéd pompáját lesve, hol Nóri vasvirágot plántál, s Tibor könyvekhez verseket kovácsol, szóval: kies partján Hernádnak s Kaknak,azaz a Kak partján a kies Hernád romladékán,mint egykor […]

Feladott verseny

Egy feltételezett vidéki móka:mozdul képzeletünk konok vonója, stódítván eleven poéta-képethúron játszi valót hitetve réved. Költők versenye? Ó, igen. Kiváló,alkalmas tere annyi kis falucska,mint Hernádkak is épp. Az írni-vágyáskísértéseiben se oly szegény helyművész álmodozóit érthetőenkörnyékezte meg itt a jós Apollón,s nyilván szórakozott, amíg sugallta: – Bírd versenyre a sok poéta kedvét, segy szó légyen irányadó a […]

Egy barátság újrateremtése; Egy fiktív látogatás emléke

Egy barátság újrateremtése tizenhárom fűből készül a főzet legyen elég ennyi, elhagyatott erdei lak az én otthonom, kertjéből szedem hajnalhasadáskor, idd csak meg, én addig elmesélem, hogyan eshet meg ilyesmi: a hernádmenti Kakon kétszáz évente újjáélednek a holt költők, vidám pávák és gólyamadarak hátán röpülnek, ereikben a vér szabadversként áramlik, s ha testük szertefoszlik is, […]

Petőfi-Tompa-Vass-Kocsis: Hernádlak

Szalmafödelét beárnyékozza hűsen Susogó erdőség rezgő lombozatja, Min magát a vígan fütyölő rigófaj És a búsan búgó vadgalamb ringatja.  Nincsen itten rabság, nincsen itten urkény, Mely parancsolatját mennydörögve adja; Csak az égiháborúnak zeng koronként Istentiszteletre buzdító szózatja.  Közel vagyunk egy sörgyárhoz,érezem a malátaszagot,a Fontos pénzes versetelzengem egyszer Hernádkakon. A kis csermelyt rácsos ajtajánálÁt sem kell röpűlni a madárnak;Habtalan fut, szótalan fut, […]