Feladott verseny

Egy feltételezett vidéki móka:
mozdul képzeletünk konok vonója, s
tódítván eleven poéta-képet
húron játszi valót hitetve réved.

Költők versenye? Ó, igen. Kiváló,
alkalmas tere annyi kis falucska,
mint Hernádkak is épp. Az írni-vágyás
kísértéseiben se oly szegény hely
művész álmodozóit érthetően
környékezte meg itt a jós Apollón,
s nyilván szórakozott, amíg sugallta:

– Bírd versenyre a sok poéta kedvét, s
egy szó légyen irányadó a verseny
szálát nézve csupán! S e szó a “mintha”. 
Éppúgy, mintha Eperjesen Kerényi,
a vendégszerető barát kívánna
táltos géniuszok fejébe látni, s
mint jó Tompa Mihály, avagy Petőfi
nyíltak volna Kakon, találkozáskor…

Eddig tart a beszély, a pályaművem
torzónak született szerény darabja.
Írtam volna tovább, de hát megálltam.
Az történt ugyanis, hogy – nézve tévém –
Hanváig vezetett egy hír adója,
hol szép ünnepe volt a májusunknak:
hullámzott ki a nép a búzaföldre,
megszentelni az új kalászt. S hatott rám.
Nem folyt már epigrammaféle versem
oly bőséggel, ahogy korábban, és mit
– bármily furcsa -, igen hamar feledtem.
Bánhatnám-e? Miért, ha egyszer Hanva
megszentelt mezején imás bokorban
láttam Tompa Mihály eklézsiáját! 

1945-ben született Tiszanánán, földműves paraszt szülők harmadik gyermekeként. A nyolc elemi elvégzése után útja az egri Dobó István Gimnáziumba vezet, ott érettségizik 1963-ban. Egri lakóhelye a négy gimnáziumi tanév idején a Foglár utcai diákotthon. Az érettségi után 1964 szeptemberéig káradminisztrátor Egerben az Állami Biztosító megyei igazgatóságán. Közben előfelvételt nyer a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre (KLTE). 1964 szeptemberétől egy évig katonai szolgálatot teljesít Kiskőrösön. A katonaságot öt egyetemi év követi a KLTE bölcsészkarán, ahol 1970-ben szerez magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. 1970-71-ben nevelőtanár Debrecenben a 108-as sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1971-ben él a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségének ajánlatával és újságírói pályára lép. Harmincöt éven át ez a szerkesztőség a munkahelye. Rövid ideig a kulturális rovatban, majd a lap gazdaságpolitikai rovatában kap feladatokat: kezdetben pályakezdőként, később, miután elvégezte a MÚOSZ két éves újságíróiskoláját, 1974-től 1980-ig munkatársként, 1980-tól 1987-ig rovatvezetőként. 1988 januárjától a Napló főmunkatársa, 1989 januárjától 1992-ig főszerkesztő-helyettese, 1993-tól vezető főmunkatársa, később ismét munkatársa. 2005-ben nyugdíjazását kéri. Nyugdíjazása után is bő egy esztendeig, 2006 végéig még a Napló kötelékében dolgozik. Az ezt követő években a Debrecen, a Hajdú-bihari Hét és a Disputa számára ír riportokat, jegyzeteket, interjúkat e lapok megszűnéséig. Noha verseket régóta ír és egyetemista kora óta publikál napilapokban, antológiákban, folyóiratokban, első verseskötete 1996-ban jelenik meg. Elismerések: 1986 Kiváló Munkáért, 2007 Debrecen város Sajtódíja. Önálló könyvei: A csend virágai — Versek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc 1996; Ha élni akarunk — Riportok a változó vidékről, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc 1997; Apáink a Donnál — Eposz. Csokonai Kiadó, Debrecen 2000; 2. (szerzői) kiadás 2018; Teljes árú élet — Versek. Barbaricum Könyvműhely, Karcag 2004; Egy alföldi falu arcai — Tiszanána ma — Faluportré, Magyar Napló, FOKUSZ Egyesület, Budapest 2019. Fotó: Gombos Ferenc.