Eredőink – a költészetben lakozásról

                       Néha hallik elhaló harangszó,
                       Szép idő ha gyors esésre válik.

                       Itt a hajnalt nem kakas kiáltja
                                                  Tompa Mihály

                       Önmagáról tudja e lak népe, milyen
                       Édes a szabadság tiszta levegője.
                                                         Petőfi Sándor

ami összetart az választ szét
csak azért jövünk ide még
mert különbözőképp

hogyan nem írjuk mégis ugyanezt/azt,
otthonunk lapra írt bérc, eredőnk e lak

találkozás vagy vetélkedés
leírt szóból egyszerre
sok és kevés

kivagyiság, közös áhítat, beszélgetés,
megfigyelés, vágy, néhány semmiség

látjuk kies dolgaink
avarból emeljük képeink
háló a vers nem rothadó permalink

az évszak mindegy, s hogy Eperjes, Kak
tompán, élesen, kosárba hull a gombakalap

nincsenek eleve elrendelt szavak választott klisék
mitől a hang reked, ritmusból kisiklék

csak sporadeikus szóródás

SPÓRA DEIXIS SZÓ RÁD

S POR A DEI KUS SZÓ RÓD ÁS

Költő, kritikus. 1979-ben született Győrött. Öttevényen él. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársa. A Hermaion Irodalmi Társaság elnöke, az Ambroozia webfolyóirat szerkesztője. Legutóbbi kötetei: Sem.rendszer – a nyelv színe-változása Vass Tibor költészetében (Parnasszus, 2018); Gyökeres ház (Napkút, 2020).